Laureat Nagrody Wiktorowicza 2014

kpt. ż.w. Andrzej Drapella
STS Pogoria

Kapitan żeglugi wielkiej Andrzej Drapella otrzymał Nagrodę im. Kapitana Leszka Wiktorowicza za ciągłość wychowania morskiego młodzieży i budzenie w niej fascynacji morzem na pokładzie polskiego żaglowca Pogoria w 2013 roku pod hasłem „Płyniemy aby wygrać”

Kapitan żeglugi wielkiej i kapitan jachtowy Andrzej Juliusz Drapella urodził się 18 czerwca 1929 roku w Katowicach. W 1944 roku wstąpił do Armii Krajowej. W 1947 roku zdał egzamin do Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie na Wydział Nawigacyjny. Pierwszą praktykę marynarską zdobył na „Darze Pomorza”, pracując jako instruktor, następnie był starszym marynarzem na m/s „Batory”, aż wreszcie został trzecim oficerem na m/s „Marchlewski”. Od 2 listopada 1956 do 8 stycznia 1957 roku pracował w Gdańskim Urzędzie Morskim w Gdyni na stanowisku inspektora ds. nawigacyjnych w Oddziale Oznakowania Nawigacyjnego.

W 1957 roku Polski Związek Żeglarski wydał Andrzejowi Drapelli patent jachtowego kapitana morskiego oraz patent jachtowego kapitana żeglugi morskiej. Następne lata przyniosły kolejne awanse na wyższe stopnie oficerskie. Kapitan ukończył liczne kursy zawodowe. Dowodził m/s „Chełmoński” w dwóch podróżach dookoła świata. Brał udział w dwóch wyprawach naukowo-badawczych na Antarktykę i w trzech na Spitsbergen.

Podczas kilkudziesięciu lat pracy na statkach Polskiej Marynarki Handlowej był uczestnikiem wielu ważnych wydarzeń. W 1972 roku dowodząc m/s „Lewant II”, zabrał z Lizbony do kraju prochy biskupa chełmińskiego Stanisława Okoniewskiego (nazywanego „biskupem morskim”).

Mimo wielu lat intensywnej pracy na statkach transportowych starał się utrzymywać stały kontakt z żeglarstwem polskim i międzynarodowym. W latach 1974–1977 dowodził żaglowcem r/v „Mazurka”. Brał udział w pierwszym rejsie Szkoły pod Żaglami na STS „Pogoria” jako przedstawiciel ministra żeglugi. Do 2005 roku był zastępcą kapitana i kapitanem na żaglowcach: „Pogoria”, „Fryderyk Chopin”, „Zawisza Czarny” i „Oceania”. Zajmował się szkoleniem młodzieży zgrupowanej wokół Centrum Wychowania Morskiego Związku Harcerstwa Polskiego w Gdyni.

Kapitan Andrzej Drapella jest jednym z kapitanów o najdłuższym, sześćdziesięcioletnim stażu pracy. Swoją dotychczasową działalnością, stawianiem kolejnych kroków na pokładach polskich żaglowców, spotkaniami z młodzieżą, rejsami po morzach i oceanach świata dowiódł, iż jest człowiekiem morza i godnym bycia laureatem tej nagrody – powiedział podczas ogłaszania werdyktu przewodniczący kapituły nagrody, kontradmirał Czesław Dyrcz.

Uroczystość wręczenia nagrody uświetnił występ Chóru Akademii Marynarki Wojennej.