Nominacja do Nagrody 2024

Nominacja do Nagrody im. Kapitana Leszka Wiktorowicza za wyjątkowe dokonania żeglarskie, osiągnięcia w dziedzinie wychowania morskiego młodzieży lub kształtowania świadomości morskiej.

Termin zgłaszania nominacji upływa 25 lutego 2024 roku.

Prosimy o przeczytanie Regulaminu Nagrody przed wysłaniem nominacji.

W razie pytań dotyczących zgłaszania nominacji uprzejmie prosimy o kontakt z Organizatorem na adres email: sekretariat@pressclub.pl

NOMINOWANA/NOMINOWANY DO NAGRODY WIKTOROWICZA 2024
*imię i nazwisko / nazwa
adres
telefon
email

ZGŁASZAJĄCA/ZGŁASZAJĄCY NOMINACJĘ
imię i nazwisko / nazwa
adres
telefon

email

NOMINACJA
*treść nominacji za osiągnięcia w 2023r
uzasadnienie nominacji
do 2000 znaków

 

załączniki

Dodatkowe materiały na temat nominowanego i jego osiągnięć np. kopie publikacji, relacje, fotografie.

Zgłaszający nominację wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości niniejszej nominacji (wyłącznie punkty oznaczone gwiazdką *) oraz przekazania kopii niniejszego formularza w całości członkom Kapituły Nagrody i do biura Press Clubu na potrzeby organizacji konkursu

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem.