Kapituła

kpt. ż.w. Mariusz Wiktorowicz

syn Kapitana, przewodniczący Kapituły

Mira Urbaniak

Bractwo Kaphornowców

Marek Padjas

Bractwo Kaphornowców

Joanna Zielińska

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni

Marek Łucyk

Wiceprezydent Gdyni

Waldemar Heflich

Press Club Polska

adw. Tomasz Kopoczyński

sekretarz Kapituły