Galerie zdjęć

Wszystkie zamieszczone zdjęcia i reprodukcje dokumentów pochodzą z prywatnych zbiorów rodziny kapitana Leszka Wiktorowicza i mogą być objęte dodatkowymi prawami autorskimi, które nie zostały ustalone w dniu publikacji na niemniejszej stronie. Dalsze wykorzystanie zdjęć wymaga zgody właściciela.

Młodość

Dokumenty i pamiątki

Kapitan Daru Młodzieży

Dar Młodzieży