kapitan Janusz Zbierajewski

Kapitan Janusz Zbierajewski urodził się 2 marca 1942 r., a więc jest „świeżo upieczonym” 70-latkiem, ale najlepiej się czuje na morzu wśród swoich dwudziesto-, trzydziesto- i  czterdziestoletnich rówieśników.

Żeglarstwo zaczął uprawiać w dzieciństwie, ale bez entuzjazmu. Śródlądzie zupełnie go nie pociągało. Dopiero pierwszy rejs morski na starym, drewnianym, przeciekającym jachcie z Trzebieży „Dziwna” (typ Conrad II) i pierwsze trzydniowe bliskie spotkanie  trzeciego stopnia z dziewiątką Beauforta spowodowało, że uznał żeglarstwo morskie za zajęcie właściwe dla prawdziwego mężczyzny i poglądu tego nie zmienił do dziś.

Patent kapitański zdobył w 1975 roku. W 1978 r. jako etatowy kapitan „Zawiszy Czarnego” odbył półroczny rejs na Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów w Hawanie. W rok później, po przejęciu rozbitego w Las Palmas „Zewu Morza” i wyremontowaniu go, odbył kolejny rejs przez Atlantyk na Karaiby i do USA i z powrotem. W 1981 r. został etatowym kapitanem „Pogorii”.

Kilkakrotnie był kontraktowym kapitanem jachtów żaglowych i motorowych różnych bander.
W 1989 r. Prowadził „azjatyckie” etapy „Zawiszy Czarnego” w rejsie dookoła świata.
Kilkakrotnie otrzymywał nagrody, wyróżnienia i nagrody specjalne w „Rejsie Roku”.

Znany w środowisku jako mistrz skracania i upraszczania rzeczy długich i skomplikowanych. Autor najkrótszego podręcznika astronawigacji o żartobliwym tytule „Astronawigacja dla idiotów” i najkrótszego regulaminu, obowiązującego w prowadzonych przez niego rejsach:

§ 1. – Ma być bezpiecznie.
§ 2. – Ma być miło.
§ 3 – Koniec regulaminu.

Jego spotkanie na pokładzie „Zawiszy Czarnego” w niewidomym szantymenem Romualdem Roczeniem zaowocowało w kilka lat później (w 2006 r.) zorganizowaniem i prowadzeniem rejsu, w którym połowę załogi stanowiły osoby niewidome. Rejs, który miał być jednorazowym eksperymentem, spotkał się z tak dużym zainteresowaniem środowiska niewidomych, że przerodził się w cykliczną, doroczną imprezę pod hasłem „Zobaczyć Morze”. W ciągu 6 lat odbyło się już 13 rejsów po Bałtyku i Morzu Północnym. W sumie uczestniczyło w nich ponad 200 niewidomych, w tym niewidomi z Norwegii, Włoch, Łotwy i innych krajów. Są to jedyne tego typu rejsy na świecie.

Miesięcznik „Żagle” scharakteryzował go tak:
Kapitan Janusz Zbierajewski od pół wieku pływa po morzach i oceanach. Jest jedną z  najbardziej popularnych, rozpoznawalnych i cenionych postaci w polskim środowisku żeglarskim. To wielki żeglarz, ale także uznany nauczyciel i publicysta. Dowodził „Zawiszą Czarnym”, „Pogorią”, a teraz żegluje na „Kapitanie Borchardzie”. Uznanie kapituły nagrody zdobył tym, że jako jedyny zgodził się prowadzić rejsy w projekcie „Zobaczyć morze” – na  „Zawiszy Czarnym” połowę załogi stanowią wówczas osoby niewidome lub słabo widzące.